Djuphavsgruvdrift kan förstöra oupptäckta arter

Bild: Wikimedia Commons

Brytning av mineraler på djuphavsbottnar bör inte ske med det nuvarande kunskapsläget om dess miljöpåverkan. Den slutsatsen kommer en färsk rapport som beställts av brittiska High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (Ocean Panel) fram till.

Miljöaktivister som David Attenborough har tidigare krävt ett förbud mot gruvdrift på djuphavsbottnar, som bedöms vara rika på efterfrågade mineraler som koppar, kobolt, nickel, zink, litium och sällsynta jordartsmetaller.

– Om gruvdrift skulle genomföras utifrån det nuvarande kunskapsläget skulle arter och funktioner kunna gå förlorade innan de är kända och förstådda, skriver rapportförfattarna.

International Seabed Authority (ISA), ett FN-organ med huvudkontor på Jamaica, har utarbetat föreskrifter för prospektering på havsbottnar, men har ännu inte tagit ställning till vilka reglerna för exploatering som ska gälla. Utan sådana kan inte gruvdrift på djuphavsbottnar komma igång.

ISA kommer att diskutera ett regelverk som kan möjliggöra gruvdrift på djuphavsbottnar under sitt kommande årsmöte, som skjutits upp från juli till oktober i år på grund av covid-19-pandemin.