Sydafrika satsar på gruvindustrin för att få fart på ekonomin

Bild: Wikimedia Commons

Efter den ekonomiska avmattningen till följd av covid-19 hoppas många i Sydafrika att landets stora gruvindustri ska få de ekonomiska hjulen att rulla igen. En nyckel för återhämtning anses vara att återfå investerares förtroende för sektorn. Därför har Sydafrikas regering i samarbete med industriföreträdare tagit fram en ekonomisk plan.

Planen innehåller bland annat det ambitiösa målet att 3 procent av världens investeringar i prospektering ska göras i Sydafrika. Tidsåtgången för att säkra alla licenser för prospektering, gruvverksamhet och miljökrav ska halveras, utlovas det också. Dessutom ska brister i elförsörjningen åtgärdas, något som ansetts hämma gruvindustrin.

Gruvindustrin bidrog förra året med 8,1 procent av Sydafrikas BNP. Det är en kraftig minskning sedan 1980-talet då den stod för 20 procent av BNP.