Tata Steel går med i Responsible Steel

Foto: Tata Steel
Foto: Umeå Universitet

Ståltillverkaren Tata Steel som nyligen inlett ett samarbete med den globala standardiseringsorganisationen Responsible Stee. Syftet med samarbetet är att minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt skapa fler arbetstillfällen inom stålbranschen.

Enligt Tata Steel innebär medlemskapet ett åtagande för företaget för att agera ansvarsfullt i alla sina verksamheter, från arbetsmiljö och i samhällen lokalt till hanteringen av miljöeffekter av ståltillverkning och arbetet med att göra leverantörskedjor grönare.  Det skriver företaget i ett pressmeddelande.

I och med samarbetet blir Tata Steel en av de största ståltillverkarna i världen som ingår i organisationen. Responsible Steel representerar medlemmar från alla led i stålförsörjningskedjan, som stålproducenter, bearbetningsföretag och slutanvändare.

Stålbranschen är världens största materialindustri och står för mer än sju procent av de globala utsläppen av växthusgaser, enligt Tata Steel.