Nordic Iron Ore trappar upp geofysiska undersökning inför gruvstart

Foto: Nordic Iron Ore

Gruvutvecklingsföretaget Nordic Iron Ore AB har målsättningen att återuppta järnmalmsproduktionen i Blötberget och Håksberg samt utveckla det mellanliggande Väsmanfältet, tillsammans benämnt Ludvika Gruvor. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd för det inledande projektet i Blötberget och säger sig kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet. Förnyad prospektering kring Blötberget har indikerat att befintliga fyndigheter sträcker sig till ett djup på minst 1000 meter. Nu planeras fler geofysiska undersökningar.

Uppsala Universitet och SGU har utvecklat två elektromagnetiska mätsystem som kommer att testas under vecka 40, från den 28 september till den 2 oktober.

Vid mätningen används en kraftfull jordad strömkälla som skickar växelström i olika frekvenser genom marken. Beroende på berggrundens sammansättning blir det variationer i det elektromagnetiska fält som genereras. Det elektromagnetiska fältet avläses dels från en mottagare på marken, dels från en UAV (drönare). Mätresultaten i form av kartor och 3D-modeller visar variationer i markens magnetiska och elektriska egenskaper ner till ett par kilometers djup och kan bland annat användas för att ge en bild av malmkroppars utsträckning.