Lovisagruvan drar sig ur gruvprojekt

Foto: Lovisagruvan

Lovisagruvan meddelar att de har återkallat ansökan om bearbetningskoncession för ett projekt strax söder om Gävle. Koncessionen skulle ge bolaget rätt att utvinna bly, zink, koppar och silver.

Beslutet har tagits som en följd av att Bergsstaten krävt nya omfattande utredningar. Lovisagruvan skriver att de inte finner det ”rimligt att lägga ner stora resurser på att fullfölja ärendet”. Man väljer i stället att inrikta sina ansträngningar på att undersöka ett angränsande område, där man under ett ett moränprovtagningsprogram 2019 hittat anomala områden.

Om prospekteringarna visar sig bli framgångsrika kan Lovisagruvan komma att lämna in en ansökan för hela området, även innefattande den tidigare koncessionen (Vindfall).