254 får lämna Metso Outotec

Foto: Metso Outotec

Atlas Copco-konkurrenten Metso Outotec kommer att göra sig av med 254 medarbetare i Finland. Det är resultatet av förhandlingar med facket kring en omstrukturering av koncernen som avslutades häromdagen. Ursprungligen ville företaget minska arbetsstyrkan med 280 personer.

Nedskärningarna kommer att beröra nästan samtliga av Metso Outotecs anläggningar i Finland.

Omstruktureringen motiverades av sammanslagningen av Metso Minerals-verksamhet och Outotec. Målet med den nya organisationsmodellen är att effektivisera verksamheten, bättre svara på kundernas behov, minska överlappningarna mellan de två tidigare organisationerna och uppfylla uppsatta synergimålen.