Sandvik avyttrar sin verksamhet inom mineralprospektering

Foto: Sandvik

Sandvik har tecknat avtal om att avyttra sin verksamhet inom mineralprospektering till Drillman, ett dotterbolag till M Group-koncernen, vilket är 100% ägt och verksamt i Australien. Drillman tillhandahåller utrustning och tekniskt underhåll till sektorer som geoteknik, mineralprospektering, horisontellt styrd borrning och borrning efter gas.

Avtalet innefattar borriggar för mineralprospektering, förbrukningsvaror, produktionslager samt utvalda varumärken och patent. Verksamheten ingår för närvarande i Sandvik Mining and Rock Technology.

− Jag är nöjd med att vi tecknat ett avtal om att sälja vår verksamhet för mineralprospektering. Detta ligger i linje med vårt fokus att vidare förbättra effektiviteten och lönsamheten inom bolaget, säger Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik.

Köpeskillingen har inte offentliggjorts. Förvärvets slutförande förutsätter godkännande av berörda myndigheter.

Avyttringen förväntas vara slutförd under fjärde kvartalet 2020.