Grängesbergsgruvan kan återstarta om två år

Grängesberg Exploration planerar även att återstarta Dannemoragruvan, som var i drift från 1400-talet till 2015. Foto: ArildV/Wikimedia Commons

Prospekteringsbolaget Grängesberg Exploration vill investera 90 miljoner kronor i den nedlagda Grängesbergsgruvan. Förhoppningen är att produktion av fosforgödning och utvinning av sällsynta jordartsmetaller ska komma i gång 2022-2023 och skapa ett tiotal nya jobb. Det skriver Annonsbladet.

I höst kommer man att söka miljötillstånd för Garpenbergsgruvan.

– Just nu har vi två projekt som har goda förutsättningar att med begränsade investeringar komma i produktion inom 24-36 månader, säger ägaren Christer Lindqvist, vd för Grängesberg Exploration, till Annonsbladet.  

Prospekteringsbolaget har tidigare har mutat in malmen som finns kilometerdjupt under Spendrups bryggeri och området mellan Grängesberg och Nordic Iron Ores gruvprojekt i Blötberget.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, har pekat ut fyra gamla gruvområden i Bergslagen, bland annat Grängesberg som särskilt intressanta att utveckla:

”Betydande mängder sällsynta jordartsmetaller (REE) har konstaterats inom Grängesbergfältet … både i den kvarvarande järnmalmen och i den anrikningssand som efterlämnats vid de nedlagda gruvorna”, skriver SGU i en rapport.

Lindqvist har också tagit över ägandet av Dannemoragruvan. I Dannemora hoppas Lindqvist att man kan börja bryta 2024 och man har malm för tio års produktion.

Men i Dannemora måste ett nytt miljötillstånd sökas. Här planerar man att bygga det anrikningsverk som det konkursade bolaget aldrig byggde. Runt 800 miljoner bedöms investeringen gå lös på.

– Vi vet att vi kan få fram en 65 procentig järnmalmsprodukt och undersöker med anrikningsexperter om vi kan höja halten ytterligare. I Dannemoraprojektet har vi all teknisk och ekonomisk dokumentation tillgänglig från den senaste produktionsperioden mellan 2012-2015. Dessa underlag ger oss mycket goda förutsättningar, säger Christer Lindqvist till Annonsbladet.