Använder Kina sällsynta jordartsmetaller som ett geopolitiskt vapen?

Foto: Wikimedia Commons

En rapport från det amerikanska konsultföretaget Horizon Advisory hävdar att Kina utnyttjar sin dominans av marknaden för sällsynta jordartsmetaller mer av geopolitiska skäl än kommersiella. De planerar till och med att använda det som ett vapen mot väst.

I en intervju med sajten Mining-Technology säger Emily de La Bruyère från Horizon Advisory:

– Vår rapport visar två viktiga nya resultat. För det första diskuterar våra kinesiska källor att utnyttja sin dominans inom sällsynta jordartsmetaller mot USA i utpressningssyfte. Peking skulle göra det som, eller inom ramen för, upptrappande åtgärder som svar på geopolitiska tvister.    

– För det andra identifierar vi i vår rapport omfattningen och djupet av Kinas statliga planering inom sällsynta jordartsmetaller. När det gäller djup har Kina fokuserat på sällsynta jordarter så länge de har funnits. Pekings första sällsynta jordartsprojekt, och de industriella planerna som stödjer det, går tillbaka till 1953.

Rapporten tar också upp de omfattande kinesiska, statliga subventionerna till marknaden för sällsynta jordartsmetaller som ett sätt att behålla sitt grepp om den här marknaden både i Kina och utomlands.