Keliber ansöker om miljötillstånd för kemisk litium-anläggning i Karleby

Illustration om Kelibers framtida litium-anläggning i finländska staden Karleby. Bild: Keliber

Keliber lämnade nyligen in en miljötillståndsansökan för företagets litiumkemiska anläggning till den regionala statliga förvaltningsmyndigheten i västra och inre Finland.

Tillståndsansökan omfattar en litiumkemisk anläggning som ska placeras i staden Karlebys industripark. Verksamheten omfattar bl.a. värmebehandling av koncentrat och hydrometallurgiska processer.

- Vi har nått en viktig milstolpe för tillståndsansökan för den litiumkemiska anläggningen. Ett nära samarbete mellan Keliber och myndigheterna har bidragit till att vi nu kan slutföra beredningen av tillståndsansökan i förväg, säger VD Hannu Hautala.