SGU publicerar nya berggrundskartor för sydvästra Norrbotten

Karta: SGU

Nu finns nya berggrundskartor för områden kring Porjus, Jokkmokk, Tjåmotis och Luvos i Norrbotten. Kartorna är en del i SGU:s projekt för kartläggning av malmpotentiella områden och dess geografiska utbredning.

Syftet med projektet är att skapa moderna lokala berggrundsgeologiska och geofysiska databaser samt kartor som kan utgöra planerings- och resurshushållningsunderlag för prospekteringsföretag, kommuner, länsstyrelse med flera i Norrbottens län.  

Några av bergartstyperna inom projektområdet innehåller förekomster av järn, nickel, koppar, zink, bly, guld, silver, platinagruppens element, mangan och molybden samt industrimineral som grafit, wollastonit, uran, kvarts och fältspat.