Jernkontoret: Kvotplikt på stål måste avvärjas

Foto: Jernkontoret

Nyligen presenterade miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi. Många av de 100 förslagen kan gynna en cirkulär ekonomi, men hot om kvotplikt på mängd återvunnet material i nya stålprodukter måste avvärjas, framhåller Jernkontoret.

– Nu ska vi naturligtvis granska handlingsplanen i detalj och återkoppla till regeringen. Det är särskilt viktigt att berörda sektorer får delta i det kommande arbetet. Men spontant hör vi att flera viktiga förslag finns med. Stål är ett av de utpekade materialflöden som är särskilt viktiga för den cirkulära ekonomin, och vi hoppas att förslagen, även när vi läser dem i detalj, stärker stålets roll i den cirkulära ekonomin, säger Karin Östman, rådgivare i miljöfrågor på Jernkontoret.

Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå vilka produkter som bör ha krav på kvotplikt för mängd återvunnet material i den nyproducerad produkten. Skulle myndigheten föreslå kvotplikt för stål riskerar det att försämra förutsättningarna för en redan välfungerande skrotmarknad för järn och stål, varnar Jernkontoret.

– Stål är inte lämpligt för kvotpliktsförslaget, även om säkert andra material kan ha nytta av detta. Ett absolut krav på mängd återvunnet material i stålprodukter i syfte att öka efterfrågan på återvunnet material kommer inte bidra till en mer cirkulär ekonomi eftersom det sedan länge finns fungerande skrotmarknader, säger Eva Blixt, rådgivare i miljöfrågor samt forskningschef på Jernkontoret.

– Förslagen om till exempel krav på återvinningsbarhet, krav på bättre produktdesign, återanvändning och separering av material gynnar stålet i större utsträckning än kvotplikt, i en cirkulär ekonomi, fortsätter Eva Blixt.