2020 blev ett rekordår för Kaunis Iron

Foto: Kaunis Iron

2020 blev ett rekordår för Kaunis Iron, både vad gäller produktion och resultat, trots coronapandemin.

Nettoomsättningen 2020 ökade jämfört med 2019 med 338 miljoner kronor till 1.957 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 224 miljoner kronor till 621 miljoner. Resultatet efter skatt ökade med 176 miljoner kronor till 483 miljoner. Produktionen ökade med 183.000 ton till 2.084.000 ton.

Antalet anställda ökade med 150 personer till 340 medarbetare i slutet på året.

Den starka efterfrågan på järnmalm, framför allt från Kina, fick under det gångna året ytterligare en skjuts på grund av produktionsstörningar hos Kaunis Irons konkurrenter i Sydamerika. Vilket fått järnmalmspriset att stiga.

- Järnmalmsbranschen tillhör en av får näringar som utvecklats positivt, mycket på grund av ett ökat järnmalmspris, drivet av en fortsatt stark efterfrågan i Kina, säger Klas Dagertun, vd, Kaunis Iron, till Norrbottens-Kuriren.