LKAB:s upptäckt: stora fosfor- och REE-resurser i gruvavfall

Foto: Fredric Alm

LKAB kan nu presentera positiva resultat efter att ha ökat sin prospektering – det finns betydande fosforresurser och även sällsynta jordartsmetaller (REE) i LKAB:s malmavfall.

Fosfor efterfrågas framför allt inom jordbruket.

– Med en cirkulär affärsmodell har vi potentialen att förse europeiska jordbrukare med fossilfritt och kadmiumfritt fosformineralgödsel och cleantech-industrin med sällsynta jordartsmetaller, säger Leif Boström, Senior Vice President Business Area Special Products, LKAB, i ett pressmeddelande.

LKAB planerar att extrahera apatitkoncentrat från restprodukterna från järnmalmsbrytning och att vidare bearbeta det till fosfor. I den processen planerarar man också att utvinna REE, fluor och gips. Halterna av fosfor i LKABs malm är relativt lågt, upp till 0,6 procent. Den totala volymen är dock betydande och kan öka Europas självförsörjning med 50 procent, enligt LKAB. Bolaget framhåller att de dessutom kan bli Europas första REE-producent och hävdar att de kan tillgodose upp till 30 procent av behovet.

– Vi behöver inte driva en egen gruva för ändamålet; det är styrkan med den cirkulära affärsmodellen där vi får fosfor och sällsynta jordartsmetaller som en bonus från järnmalmsbrytningen. Men det kräver innovativ bearbetning och förädlingsarbete för att ta steg framåt i värdekedjan, säger Leif Boström.