Små förändringar av metallpriserna i mars

Foto: Boliden

Under mars månad rörde sig metallpriserna relativt lite och överlag sjönk de något. En av de metaller som utmärkte sig var nickel, vars pris sjönk till följd av att en ny processteknik introducerats i Kina. Det framgår av SGU:s senaste prissammanställning.

Nickelpriset backade med 13 procent beroende på att Tsingshan Holding Group i Kina tillkännagav att man börjat producera batterikvalitet av nickel från saprolitmalm av låg kvalitet, ett tekniskt genombrott som enligt SGU hotar att översvämma nickelmarknaden. Silver sjönk med tio procent och palladium steg med tolv procent.