Kommunerna kritiska till Alunskifferutredningen

Remissvaren till Alunskifferutredningen, en utredning som syftar till att komma med förslag till skärpning av regelverket för utvinning ur alunskiffer, har nu lämnats in. Organisationen VetoNu, som starkt motsätter sig utvinning av mineraler ur alunskiffer, menar att det står klart att de tillfrågade kommunerna motsätter sig framtida utvinning.

- Det framträder en stor skillnad beroende på vem som svarar. Där det finns folkvalda - som i kommuner och regioner - förespråkas förbud eller lokalt veto, medan många intresseorganisationer och flertalet myndigheter snarare verkar anse att den utredning som gjorts är ganska bra, säger VetoNu:s ordförande Anita Ullmann till Ystads Allehanda.
Bland de kommuner som är mest kritiska återfinns Tomelilla, Simrishamn, Åre och Bergs kommuner.

Anita Ullmann är förvånad över att så många av de tillfrågade rättsinstanserna - till exempel olika förvaltningsrätter och mark- och miljödomstolar - har valt att inte framföra några synpunkter alls på utredningen.
- Utredningen och dess förslag lägger ett oerhört stort ansvar på de här instanserna och då tycker jag att det är konstigt att de är så tystlåtna kring något som kommer att påverka deras framtid, säger Anita Ullman till Ystads Allehanda.

Med tanke på de många kritiska remissvaren hoppas hon att utredningsförslagen arbetas om.
– Det går inte bara att vifta bort vad kommuner och regioner faktiskt anser i frågan.

Branschorganisationen Svemin är också kritiska Alunskifferutredningen, men från andra sidan. De kallar förslagen för en särlagstiftning och tycker att det är olämpligt med en sådan för en specifik bergart.

– Det är olämpligt av flera skäl och vi ser flera tillämpningsproblem med en sådan lagstiftning, säger Kerstin Brinnen, ordförande för Svemin, och tillägger:

– All typ av prospektering är relevant för att möta framtida teknikutveckling.