Svemin välkomnar riksdagsbeslut om Natura 2000-prövning av gruvverksamheter

Natura 2000-prövning ska ske i samband med ansökan om miljötillstånd enligt miljöbalken, inte som en förutsättning för bearbetningskoncession som regeringen ville. Det stod klart när Näringsutskottets initiativ, initierat av Moderaterna, röstades igenom. Branschorganisationen Svemin välkomnar beslutet:

- En förnuftets seger över missriktad miljönytta, säger Maria Sunér, vd Svemin, i ett pressmeddelande.

– Det är självklart att gruvnäringen ska göra en Natura 2000-prövning i de fall det är aktuellt. Men då ska den ske i samband med det senare steget, ansökan om miljötillstånd enligt miljöbalken, tillägger hon.

Svemin ser två skäl till det. För det första handlar det om att man inte vet tillräckligt mycket om fyndigheten, marken och vattnet och hur en kommande gruvverksamhet ska se ut redan när man ansöker om bearbetningskoncession. Man har därför ett för litet faktaunderlag i det skedet för att kunna säga hur ett närliggande Natura 2000-område skulle kunna påverkas.

– Man skulle ha blivit tvungen att göra en stor mängd antaganden om fyndigheten, marken och vattnet. En Natura 2000-prövning i ett för tidigt skede skulle bara bli kosmetisk eftersom den hade behövts göras om i samband med nästa steg, miljöprövningen, säger Maria Sunér.

– Det hade varken varit processekonomiskt eller rättssäkert, ett rent slöseri med skattepengar.

För det andra handlar det om att regeringens beslut ökar osäkerheten för de omfattande investeringar som krävs på vägen fram till en gruvetablering, anser Svemin.