SSAB tecknar nytt avtal med Green Cargo

Foto: Green Cargo

SSAB har tecknat ett nytt treårigt avtal med Green Cargo för transporter av cirka 700 000 ton färdigvaror från SSAB:s anläggningar i Borlänge och Oxelösund till kunder i Sverige och i Danmark. Logistikupplägget, som omfattar stålrullar och formatplåt, går i Green Cargos vagnslastnätverk.

Green Cargo sköter även växlingen inne på anläggningarna sju dagar i veckan och bygger ihop avgående vagnslasttåg som ska vidare ut till mottagarna.

– Att kunna använda oss av vagnslast på järnväg är viktigt för oss för att kunna leverera till våra kunder på ett både effektivt och hållbarhetsmässigt riktigt sätt, säger Magnus Eliasson, ansvarig för järnvägstransporter på SSAB, i ett pressmeddelande.

Enligt Green Cargo gör de stora volymerna att järnvägen det bästa transportalternativet. Inte bara i miljö- och säkerhetssynpunkt, utan också för all den hantering det kräver inne på anläggningarna.