Positiva testresultat av Fäbodtjärns guldmalm

Foto: Botnia Exploration

Botnia Exploration och Dragon Mining meddelar att de första testerna av Fäbodtjärns guldmalm genomförts av Bureau Veritas Minerals laboratorium i Perth, Australien. Resultaten var positiva och visar med stor säkerhet att Fäbodtjärns malm är lämplig för anrikning i Dragon Minings Svartliden anrikningsverk nära Pauträsk, Västerbotten.

Det småskaliga testerna utfördes på cirka 36 kilo borrkärnmaterial från 20 diamantborrhål från Fäbodtjärn.

Testerna visar att materialet hade en ingående halt av guld med 14,7 gram per ton och innehöll en betydande del av grovt guld, utvinningsbart med gravitationsmetoder.

– Det var glädjande att läsa rapporten från de utförda testerna av Fäbodtjärns guldmalm.  Det här var bara ett första steg för att utvärdera lakningsmetoden och resultaten medför att vi nu har ytterligare en intressant anrikningsmöjlighet att utvärdera. Detta anrikningsalternativ, med ett högt guldutbyte, kan innebära att vi kan effektivisera vår guldproduktion och samtidigt utvinna det mesta av det guld som malmen innehåller. Vi har fortfarande en hel del att göra innan vi är i mål men vi kommer nu fortsätta våra diskussioner med Dragon Mining och diskutera nästa steg, säger Thomas Ljung, VD för Botnia Exploration.