SSAB i Borlänge uppgraderar motorer och drivsystem för rullbanor

Foto: SSAB

SSAB Borlänge kommer att byggas om för att säkerställa kontinuerlig drift och minskad energiförbrukning under tre faser. Det meddelar ABB som fått en order på modernisering av motorer och drivsystem för rullbanor, integrerade i det befintliga styrsystemet vid varmvalsverket.

Kontraktet kommer enligt ABB leda till ökad energieffektivitet och en tillförlitlig och stabil drift när allt är installerat och driftsatt enligt ett trestegsprogram kopplat till planerade underhållsstopp 2021, 2022 och 2023.

Projektet ska också leda till minskat underhåll och låg reservdelshållning genom uppgraderingar och utökning av befintliga ABB och tredje parts drivsystem och motorer. De gamla DC-drivsystemen kommer att ersättas med moderna AC-drivsystem.

ABB kommer att ansvara för hela anläggnings- och systemdesignen, installation, montage och idrifttagning. En ny lösning som kunden efterfrågar är en fjärråterställning för användning i händelse av en utlöst motor, vilket kommer att ta bort behovet av att kalla ut underhållspersonal i det första steget.