Polen ska fasa ut kolet till 2049

inifrån Bogdanka-gruvan. Foto: LWBogdanka/Wikimedia Commons

Polens regering och fackföreningar har undertecknat ett avtal med landets gruvindustri om att helt avveckla kolproduktion i landet fram 2049, vilket är ett år före den tidsfrist på 2050 som uppställts av Parisavtalet. Det skriver branschsajten Mining.com

Miljöorganisationer har kritiserat regeringen för att inte utlova en snabbare avveckling.

Regeringen har gått med på omfattande stöd till gruvsektorn, bland annat genom avgångsvederlag till gruvarbetare i den gruvrika regionen Schlesien, stöd som först måste godkännas av EU-kommissionen. Regeringsföreträdare har kallat avtalet ”historiskt” då det är första gången ett land med omfattande kolutvinning går med på att minska sin produktion.

Gruvor kommer att stänga tidigare än planerat, och samtliga gruvor, inklusive den lönsamma Bogdanka-gruvan i östra Polen, ska ha avvecklats före 2049.

Den polska regeringen har också lovat att höja gruvarbetarnas löner och planerar stora investeringar i ren kolteknik för att säkerställa leveranser av 10 miljoner ton kol per år under de närmaste tio åren.