NPO Industrier tar över Osby Mekan

Foto: Osby Mekan

NPO Industrier AB har förvärvat hela aktieinnehavet i Osby Mekan, en legoleverantör av avancerad skärande bearbetning av gjutgods i gråjärn, segjärn och aluminium.

– Vi har länge tyckt att Osby Mekan AB har varit ett högintressant och spännande företag och vi är stolta och glada att vi får ta över stafettpinnen efter dessa tjugo år i bolagets historia. Som nya ägare tar vi över ett bra och långsiktigt arbete där Osby Mekan AB har blivit vida känt för sitt kunnande inom maskinbearbetning, produktionsteknik och materialkunskap, säger Niclas Pedersen på NPO Industrier AB i ett pressmeddelande.

– Vår ambition är att fortsätta på den inslagna vägen och tillsammans med hela personalen utveckla verksamheten vidare. Fokus kommer fortsatt ligga på att skapa tillväxt, vilket är viktigt för att långsiktigt förstärka konkurrenskraften och trygga sysselsättningen. På detta vis skapar vi resurserna som behövs för att kunna utveckla både företaget och personalen, fortsätter han.

Timo Puranen fortsätter som vd för Osby Mekan AB även efter ägarskiftet och Niclas Pedersen blir styrelsens ordförande.