Den globala järnmalmsproduktionen har återhämtat sig

Den globala järnmalmsproduktionen minskade med 3 procent till 2,2 miljarder år 2020, enligt färsk statistik från Global Data, men nu är den trenden bruten och nu förväntas den globala produktionen av järnmalm växa med en årlig tillväxttakt på 3,7 procent till 2 663,4 miljoner ton mellan 2021 och 2025. De länder som främst bidrar till denna tillväxt kommer att vara Brasilien (6,2%), Sydafrika (4,1%), Australien (3,2%) och Indien (2,9%).

De viktigaste kommande järnmalmsprojekten ligger i Australien, Sydafrika och Brasilien.  

Vinneth Bajaj, projektledare på GlobalData, kommenterar rapporten i ett pressmeddelande:  

– Nedgångar från Brasilien och Indien bidrog främst till den minskade produktionen 2020. Den kombinerade produktionen från dessa två länder föll från 638,2 miljoner ton 2019 till uppskattningsvis 591,1 miljoner ton 2020. Den minskade produktionen från järnmalmsjätten Vale var den viktigaste faktorn bakom Brasiliens minskade produktion, medan förseningar av auktioner av gruvor i Odisha påverkade Indiens produktion 2020.

– Gruvbolagen i Australien var relativt opåverkade av Covid-19 på grund av effektiva åtgärder som vidtogs av den australiska regeringen, medan en snabb återhämtning i Kina ledde till en betydande ökning av landets produktion av järnmalm med 10,4 procent.