Länsstyrelsen stoppar prospekteringar i Siljansringen

Karta: Igrene

Prospekteringsföretaget Igrene meddelar att länsstyrelsens rättsenhet nyligen stoppat alla vidare undersökningar i fält i Morafältet, där Igrene vill utvinna naturgas.

Länsstyrelsen går därmed på den lokala Miljönämndens linje. Samtidigt avstyrker Länsstyrelsens enhet för miljöprövning och vattenverksamhet Igrenes ansökan om att gå i kommersiell produktion av naturgas i enlighet med Miljöbalkens regler.  

Bergsstaten meddelade i början av mars 2021 att den enligt Minerallagen avvisar Igrenes ansökan om bearbetningskoncession (produktionstillstånd) för utvinning av naturgas inom det så kallade Morafältet i Siljansringen. Igrene har överklagat detta beslut till Förvaltningsrätten.

En samtidig ansökan till Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation, MPD, att enligt Miljöbalkens regler pröva Igrenes ansökan om rätt till produktion av naturgas inom Morafältet har nu varit föremål för kungörelse och remiss till berörda samhällsinstanser. Av inkomna yttranden från Miljönämnden i Mora och Länsstyrelsens enhet för miljöprövning och vattenverksamhet framgår att dessa motsätter sig ett positivt besked till Igrenes ansökan, meddelar Igrene.

Igrene menar att berörda samhällsinstanser saknar kunskap och erfarenhet vad gäller utvinning av naturgas, men tillägger att där kan ”skönjas en sammanblandning av gällande lagstiftning med de politiska ambitioner som offentliggjorts vad gäller ett framtida förbud mot utvinning av naturgas i Sverige”.

– Det är sorgligt att någonting som skulle kunna bli så bra för Sverige hanteras så oförståndigt. Vi beklagar på alla våra tusentals aktieägares vägnar denna okunskap, säger Igrenes vd Mats Budh.