ABB-teknik stödjer övergången till helelektrisk gruvdrift

Foto: ABB

ABB och Hitachi Construction Machinery har ingått ett samarbetsavtal för att utveckla en elektrisk ovanjord gruvtruck med ett energilagringssystem ombord.

Genom att använda ABB:s batteriteknik kan fordonen övergå från diesel till full eldrift, enligt ABB. Elfordonet drivs av elkraften som överförs via kontaktledningar och strömavtagarna, samtidigt som det inbyggda energilagringssystemet laddas.

Användningen av ABB:s system för energilagring med hög effekt och lång livslängd ska minska fordonets tomvikt och minska både de initiala kostnaderna och livscykelkostnaderna för fordonet. Laddning under drift eliminerar laddningsstopp, enligt ABB, vilket ökar fordonets effektivitet och produktivitet.  När fordonet körs i nedförsbacke laddas energilagret under den regenerativa bromsningen genom att den mekaniska energin omvandlas till användbar elektrisk energi, vilket förbättrar fordonets totala effektivitet.

ABB framhåller att en växande trend inom gruvindustrin att elektrifiera gruvmaskiner för att minska utsläppen av växthusgaser.