Ny analys bekräftar borrvärt mineralfynd i Norberg

Bild: Holmasjön Prospektering AB

Företaget Holmasjön Prospektering har fått svar från extern expertis, så kallad second opinion, om tolkning av ett borrhål där den första analysen visade på relativt hög förekomst av bland annat koppar och flera sällsynta jordartsmetaller.

– Inhämtningen av en second opinion stärker resultatet från tidigare arbeten på den västra anomalin, den bekräftar även att bolaget har en borrvärd anomali. Utlåtandet föreslog dock visa förändringar gällande placeringen av borrhålen, samt kunde slå fast att djupkänningen från den elektriska I.P. mätningen är cirka 350 meter. Jag känner mig trygg med utlåtandet och inväntar med spänning resultatet från borrprogrammet, säger företagets vd Carl-Adam Andersson.

Anomalin ligger i Kallmora nr 3, som är ett undersökningstillstånd på 185 hektar i Norberg kommun. 

Nästa steg för Holmasjön Prospektering blir att upphandla borrtjänster och ansöka om tillstånd för borrprogrammet.