Prisrallyt på batterimetaller fortsätter

Graf: Mining.com

Branschsajten Minings index för batterimetaller till elbilar (vilket även inkluderar hybrider) slog nytt historiskt rekord i juni i år. I juli sjönk indexet något och landade på 537,1 miljoner dollar, vilket också det är en spektakulär uppgång, upp 177 procent jämfört med samma månad föregående år.

Bland batterimetallerna har litium gjort bäst ifrån sig i år – en uppgång på 162 procent. Grafitpriserna har ökat med 107 procent under jämförelseperioden, medan kobolt har minskat något (5 procent) vilket förklaras med att batteritillverkare börjat använda andra materialkombinationer. Nickelpriset steg bara marginellt med 3 procent.