Här är finalisterna i Swedish Mining Innovation Award 2021

Nu står det klart vilka som är de tre finalisterna i årets Swedish Mining Innovation Award. Priset som delas ut av det nationella strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation belönar en innovation eller ett projekt som antas vara av stor betydelse för gruv- och innovationssverige.

De tre finalisterna är:

-Retenua AB för deras robusta lösning som ökar säkerheten runt autonoma fordon under jord. Tekniken består enkelt förklarat av en lösning för att detektera personer genom att se reflexer. Man gör detta med hjälp av en IR-kamera och AI-driven smart visionsteknologi. Då lösningen inte kräver avancerade kommunikationssystem kan väldigt många gruvor ta till sig innovationen, framhåller juryn.

- Hybrit för världens första vätgasreducerade järnsvamp. Målet är koldioxidfri stålproduktion, ända från gruva till färdigt stål, och den vätgasreducerade järnsvampen är avgörande för att skapa en helt fossilfri process.

- Gruvbranschens färdplan för biologisk mångfald. Den branschgemensamma färdplanen är ”en innovation i sig då den är den första i sitt slag”, enligt juryn. Även om vi i Sverige idag har över 20 färdplaner för klimatfri konkurrenskraft inom vitt skilda branscher fanns inget liknande initiativ i fråga om biologisk mångfald.

De tre finalisterna verkar inom tre helt olika områden och samtliga bidrar till en hållbar industri och att sätta svensk gruvinnovation på den internationella kartan, framhåller Swedish Mining Innovation Award.

Jenny Greberg, programdirektör för Swedish Mining Innovation, och tillika juryns ordförande, säger:

- Våra finalister speglar bredden av svensk gruvinnovation och hur branschen arbetar inom en mängd områden, samtliga nödvändiga för att nå de högt ställda målen kopplade till hållbarhet och konkurrenskraft. Två av finalisterna är tydliga vägvisare i ett globalt perspektiv, och den tredje är en lösning kopplat till personsäkerhet som kan tillämpas i väldigt många gruvor världen runt oavsett teknikmognad. Samtligt är utmärkta exempel på svensk gruvinnovation, säger Jenny.

Juryn består av ordförande Jenny Greberg, programdirektör Swedish Mining Innovation, Lennart Evrell, styrelseledamot SCA, SSAB, Svenskt Näringsliv, ICA och Epiroc, Maria Sunér Flemming, VD Svemin och Cecilia Sjöberg, avdelningschef Industriell utveckling, Vinnova.

Vinnaren av Swedish Mining Innovation Award kommer att koras på Svemins Höstmöte på Nalen i Stockholm den 18 november.