Attraktionskraft – temat för Ståldagen

Bild: Jernkontoret

Den 1 december bjuder Jernkontoret in till samtal om hur svensk industri ska fortsätta vara attraktiv för kompetensen och investeringarna som krävs för den hållbara omställningen.

Några av frågorna som tas upp är:  Vad innebär industriboomen i norra Sverige för landets attraktionskraft? Hur säkerställer vi att industrin attraherar nödvändig kompetens och de främsta forskarna? Vad krävs för att det ska vara attraktivt och motiverat att investera i utvecklingen och omställningen av svensk industri? Vad driver den hållbara omställningen och kan den stärka industrins och Sveriges globala konkurrenskraft?

Kända namn från politiken och näringslivet deltar på konferensen, bland annat Moderaternas och Centerpartiets partiledare, SSAB:s vd Martin Lindqvist samt Harald Mix, högprofilerad investerare i H2 Green Steel och Northvolt.

Konferensen äger rum i Bryggarsalen i Stockholm och talarna deltar fysiskt.