Pajalabor positiva till fortsatt gruvdrift

Foto: Kaunis Iron

Kantar Sifo har genomfört en attitydundersökning bland Pajalabor som fått yttra sig om gruvverksamheten i Pajala. Undersökningen visar att 92 procent är positiva till gruvverksamheten som drivs i företaget Kaunis Irons regi.

– Det känns väldigt bra att en fortsatt gruvverksamhet i Pajala har ett så starkt lokalt stöd, konstaterar Åsa Alla, vice vd, Kaunis Iron, i ett pressmeddelande.

– Det är givetvis viktigt att vi har ett starkt lokalt stöd för vår verksamhet. Undersökningen ger stöd för att vi ska fortsätta jobba för att utveckla verksamheten och det kan vi förhoppningsvis göra när de nya tillstånden beviljats.

Undersökningen pekar också mot att Kaunis Iron är en attraktiv arbetsgivare:

– Ja, hela 81 procent av de mellan 18 och 34 år svarar att de kan tänka sig att jobba inom gruvindustrin. Det är en väldigt stark siffra som lovar gott. Vi vill väldigt gärna rekrytera lokalt och ge många en chans till en yrkeskarriär i vår verksamhet.