Prosa – nytt forskningsprogram inom Metalliska material

Jan Johansson, professor vid Luleå tekniska universitet samt projektledare för PrOSA. Foto: Privat

Prosa heter ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material som ska ta fram ett verktyg och rekommendationer för att lyfta organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) i metallindustrin.

– Svensk stålindustri har generellt hög kvalité på sitt arbetsmiljöarbete och är medvetna om fördelen med att beakta arbetsmiljöfrågorna i ett tidigt skede vid förändringar. Problemet är att det främst är den fysiska arbetsmiljön som beaktas och frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) glöms bort. Vi ska i PrOSA utveckla former för att integrera OSA tidigt i planeringsfasen, säger Jan Johansson, professor vid Luleå tekniska universitet samt projektledare för PrOSA.

Projektet syftar till att ta fram ett verktyg och rekommendationer för att integrera OSA tidigt i planeringsfasen.  Prosa har en total budget på cirka 6 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova.