De vinner Lagneborgpriset 2021

Johan Lönnqvist och Johan Eliasson båda Swerim tar emot Lagneborgpriset i Kista. Foto: Swerim

Lagneborgpriset 2021 om 50 000 kronor tilldelas Johan Lönnqvist och Johan Eliasson vid Swerim AB för sina insatser gällande småskalig materialutveckling och materialprovning inom områdena termomekaniska processer och glödgning samt gjutning.

Ett arbete som främst är inriktat mot låglegerade stål, men i samverkan med andra grupper på Swerim görs nu även liknande insatser mot rostfria stål och nickelbas.

Metallforskningsinstitutet Swerim bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt.

Rune Lagneborg som priset är uppkallat efter var metallforskare, professor i metallografi vid KTH.