Han ska forska på hur gjutdefekter påverkar egenskaper hos segjärn

Viktor Norman, biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet samt projektledare för PreDI. Foto: Linköpings universitet

PreDI heter ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material som ska öka förståelsen och utveckla beräkningsbaserade prediktiva metoder för att förutse hur mikrostrukturen och gjutdefekter påverkar de mekaniska egenskaperna hos segjärn ämnade för fordon och gruvindustrin.

Projektet ska ta fram en brottmekanisk karaktärisering av ett antal industrirelevanta segjärn i kombination med flerskalig modellering baserat på finita elementmetoden. På så sätt hoppas man att de kritiska aspekterna rörande gjutdefekters geometri och mikrostrukturens inverkan på spricktillväxten av mikrostrukturellt korta och långa sprickor ska kunna kvantifieras, både teoretiskt och experimentellt. Dessutom ska PreDI utveckla nya effektiva metallografiska karaktäriseringsmetoder av gjutdefekter.

– Målsättningen med PreDI är att ta fram förbättrade prediktiva beräkning- och karaktäriseringsmetoder för att uppskatta hållfasthets och utmattningsprestandan hos segjärn med avseende på mikrostrukturella parametrar och i synnerhet gjutdefekter, säger Viktor Norman, biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet samt projektledare för PreDI, i ett pressmeddelande.

Projektet ska även främja datorbaserade designverktyg som relaterar den inre strukturen i gjutna material med deras egenskaper. Därmed ökas effektiviteten, flexibilitet och möjligheten att optimera gjutna komponenter, vilket i sin tur minskar resursförbrukningen, marknadsledtiden och miljöpåverkan.

– Projektet genomförs tillsammans med Scania CV AB, Volvo Trucks och Epiroc Rock Drills AB, och vi vill med en gemensam insats uppnå en ökad förståelse för det makroskopiska och mikroskopiska spricktillväxtbeteendet med ursprung från gjutdefekter i syftet att relatera mikrostruktur, processparametrar och slutlig prestanda. Jag tror det kommer bli ett mycket engagerande projekt med tanke på projektgruppens mångfald och samlade kompetens där jag ser fram emot att arbeta mot ett gemensamt mål och samtidigt är mycket nyfiken och förväntansfull på vad projektet kommer att leda till, säger Viktor Norman.

PreDI har en total budget på 6,8 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova.