Enorma tillgångar av litium i Europa blir kvar i marken  

Foto: Wikimedia Commons

En av Europas största litiumfyndigheter finns i Portugal. Genom ett nytt samarbete mellan det portugisiska energibolaget Galp Energia och svenska Northvolt ska dessa  utvinnas för att förse Northvolts batterifabrik med litium.  Men litium finns egentligen i överflöd på många fler ställen i berggrunden i Europa, från Finland i norr till Portugal i söder.   

Serbien är det land med de näst största reserverna av litium i Europa, och i bland annat Frankrike och Tyskland finns planer på att öppna eller återöppna gamla litiumgruvor.

Trots den rika förekomsten av litium på kontinenten förblir nästan allt litium kvar i marken och EU importerar praktiskt taget allt litium som förbrukas. Men det kan komma att förändras - om EU menar allvar med att de vill bli självförsörjande när det gäller kritiska material.

Enligt EU-kommissionen kommer EU:s behov av litium öka 18 gånger fram till 2030, framför allt drivet av den växande litiumjonbatterimarknaden. I det sammanhanget har EU ”inget annat väl än att investera i litiumutvinning och -raffinering”, enligt den franska nyhetskanalen RFI.