Kazakstan höjer skatten för gruvbolag

Foto: Kremlin.ru/Wikimedia Commons

Kazakstans president Kassym-Jomart Tokayev beordrade häromdagen sin regering att ta ut högre skatter på gruvbolag i Kazakstan. I ett tal till parlamentet sade Tokayev:

–Inkomsten för företag inom gruvsektorn har vuxit mot bakgrund av högre priser på råvaror.

Råvarurika Kazakstan sitter på de näst största fyndigheterna av uran efter Australien, men har även andra stora mineralreserver, som 30 procent av världens krommalmreserver, 25 procent av manganmalmen i världen och omkring 10 procent av världens järnmalms, bly- och 13 zinktillgångar, enligt officiella siffror. Även stora koppartillgångar finns i landet.

Gruvindustrin är till övervägande del inriktad på utvinning och export av råvaror. Uppskattningsvis exporteras 80 procent av landets gruvprodukter, vilket motsvarar 20 procent av landets totala export.

I sitt tal till parlamentet utlovade Kazakstans president också stora incitament för gruvbolag i utbyte mot skattehöjningar. Han sade:

–Jag beordrar regeringen att komma med en plan (för att få in) ytterligare intäkter till budgeten. I utbyte kan vi ge stora incitament för prospektering och utveckling av nya fyndigheter för stora gruvföretag och andra företag.

Inga ytterligare detaljer gavs om vilka incitament som avses eller när regeringen tänker införa dem.

Beslutet kommer mot bakgrunden av de stora oroligheter i den centralasiatiska staten som började som protester mot höga bränslepriser.

Källa: Mining-technology