Ett steg närmare ett nyöppnande av Dannemoragruvan

Foto: Grängesberg Exploration

Det finns möjligheter att producera ett högvärdigt järnmalmskoncentrat med ett mycket reducerat koldioxidavtryck från den nedlagda Dannemoragruvan. Det visar resultaten från en pre-feasibility-studie som företaget Grängesberg Exploration låtit göra av förutsättningarna för återupptagandet av produktionen i gruvan i Uppland.

–Detta är lovande nyheter för Grangex aktieägare, för det lokala och regionala samhället, och även för den svenska gruvnäringen samt de facto historiskt. Genom det engagerade och framgångsrika utvecklingsarbetet kan Dannemoragruvan förvandlas till en producent av högkvalitativ järnmalm. Studien visar att Dannemoragruvan, avhängigt den kommande miljöprövningen, har goda möjligheter att från 2025 etablera sig som producent av högkvalitativt järnmalmskoncentrat med ett mycket lågt koldioxidavtryck, säger Christer Lindqvist, VD för företaget.

Den finansiella utvärderingen av projektet som genomförts som en del av studien uppskattar investeringarna före produktionsstart till drygt 1 miljard kronor.