Björneborg Steel ställer om till klimatneutralt smide

Foto: Björneborg Steel

Björneborg Steel kan bli en av världens första friformssmedjor med produktion från skrot till färdig produkt att ställa om till klimatneutral produktion. Planen är att företaget ska nå dit 2026.

–Med denna satsning säkerställer vi att vi kan fortsätta producera världsledande produkter, men nu med ett minimalt klimatavtryck, säger vd Håkan Dedorsson, i ett pressmeddelande.

För att nå dit har företaget nyligen tecknat leveransavtal med energileverantörer om leverans av fossilfri, förnybar gas och andra lösningar för en fossilfri produktion.

Den klimatneutrala produktionen kallas Greenforge.

Under 2026 beräknas en övergång till kontinuerlig klimatneutral drift kunna ske.

– Med denna satsning säkerställer vi att vi kan fortsätta producera världsledande produkter men nu med ett minimalt klimatavtryck. Vi bidrar också till att stärka Sveriges världsledande ställning som klimatneutral stål- och smidesproducent. Vi ser en tydlig trend och efterfrågan bland våra kunder för klimatneutralt smide där vi nu kommer att kunna möta kundernas önskemål och därmed stärka vår konkurrenskraft, säger Håkan Dedorsson.