Nu förlängs giltighetstiden för undersökningstillstånd

Foto: Didier Descouens/Wikimedia Commons

Riksdagen har nyligen beslutat att säga ja till regeringens proposition om ett års förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd.

Propositionen innehåller förslag om ändringar i minerallagen för att motverka de allvarliga konsekvenser som spridningen av covid-19 medfört för prospekteringsbolagen och för gruvindustrin. Ändringarna träder i kraft den 10 juni 2022 och innebär att giltighetstiden för undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 och som fortfarande är giltiga den 9 juni 2022 förlängs med ett år.

Förslagen omfattar inte undersökningstillstånd som gäller olja, gasformiga kolväten eller som grundas på en ansökan om stenkol och där stenkol uttryckligen har angetts i tillståndet.