Eurobattery Minerals gör sitt bästa kvartal någonsin

Foto: Eurobattery Minerals

Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB har offentliggjort sin rapport för det första kvartalet 2022.

–Vi är stolta och glada över det på alla sätt starkaste kvartalet för företaget någonsin. Uppbackad av vår riktade emission av konvertibler fick vi 18 miljoner kronor direkt i början av årets andra kvartal. Vi kommer att använda denna finansiering för att förvärva ytterligare aktier i FinnCobalt Oy, den nuvarande ägaren av Hautalampigruvan, och för andra potentiellt värdeskapande investeringar och projekt. Vi har lagt grunden för den första mineralförsäljningen 2023. Ingenting kan hindra oss från att uppnå det, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Företaget uppnådde ”exceptionella prospekteringsresultat för nickel, koppar och kobolt i det spanska projektet Corcel: fyndigheten i Castriz omfattar uppskattningsvis 60 miljoner ton mineraliserat berg med en nickelhalt på 0,25 %”.

Företaget skriver att de kommer att expandera sin verksamhet i Finland, genom att bolaget FinnCobalt Oy, som Eurobattery Minerals har ett farm-in-avtal med, fick ett undersökningstillstånd för det lovande projektet Varislahti som ligger cirka 10 kilometer från Hautalampiprojektet. Området innehåller bland annat kobolt, koppar och nickel och är idealiskt beläget i närheten till FinnCobalts infrastruktur och nuvarande verksamhetsbas.

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på svenska Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM).