Okända ägare i Beowulf Mining

Borrkärnor från Kallak. Foto: SGU

Ägarbilden i Beowulf Mining, det brittiska bolag som fått grönt ljus att bryta järnmalm i Kallak, är minst sagt oklar.  Mer än 85 procent av aktierna i Beowulf Mining innehas av okända ägare, kommer Dagens Industri fram till efter  en närmare granskning av ägarförhållandena i bolaget. ”I praktiken kan bolagets största ägare vara vem som helst”, skriver DI.

I tillståndsprövningen, som legat på näringsminister Karl-Petter Thorwaldssons bord, har inte ägarsituationen nagelfarits. Det enda som bedöms är om den sökande har möjlighet att tillgodogöra sig en fyndighet och om det är ekonomiskt gångbart att bryta fyndigheten.

Regeringen flaggar dock för att det redan nästa år kan bli aktuellt det bli ägarprövning vid gruvetableringar, enligt DI.

Gruvplanerna i Kallak har varit hårt omstridda, motarbetade av samebyar och miljöorganisationer bland annat.

Fyndigheten i Kallak klassas enligt SGU som Sveriges största kända obrutna fyndighet av kvartsbandad järnmalm med en malm av hög kvalitet.