Grängesberg Exploration ansöker om gruvdrift i Dannemoragruvan

Foto: ArildV/Wikimedia Commons

Grängesberg Exploration Holding (Grangex) dotterbolag Dannemora Iron AB meddelar att de i dag lämnat in en ansökan om gruvdrift i Dannemoragruvan i Östhammars kommun till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

–Att Grangex lämnar in miljöansökan till Mark & Miljödomstolen är en mycket viktig milstolpe för återöppnandet av Dannemoragruvan. Ambitionen är att göra gruvan till Europas första för produktion av koldioxidfri och högkvalitativ järnmalm i Europa, något som gör Dannemoragruvan relevant igen.

Ett remissförfarandet blir nästa steg i domstolens behandling. Därutöver pågår arbetet med den slutliga feasibility-studien för Dannemora.

–Resultatet av studien kommer att bilda ett slutligt underlag för styrelsens investeringsbeslut samt struktur och upplägg projektfinansieringen som ska vara på plats när Mark- & Miljödomstolen fattar sitt tillståndsbeslut, säger Christer Lindqvist, vd för Grangex.

Kontaktperson