LKAB överklagar Kiruna-avslag till HD

Henrik Montgomery/TT: LKAB överklagar till högsta instans.

MÖD gick på samma linje som tingsrätten, det vill säga att gruvbolaget inte ska ha genomfört ett godtagbart samråd med boende och övriga berörda i Kiruna. Detta utifrån att man bjöd in alla Kirunabor vid det samråd som hölls i stället för särskilt berörda.

Ansökningsprocessen inleddes av företaget redan 2014, kopplat till att LKAB ville utöka sin verksamhet för att kunna öka järnmalmsproduktionen från 30 till 37 miljoner ton per år.

Till HD yrkar LKAB att samrådet är godtagbart och att målet ska återföras till Mark- och miljödomstolen. I andra hand vill bolaget att samrådet görs om inom ramen för pågående prövning, skriver Di.

Om HD ger ett negativt besked måste LKAB lämna in en ny ansökan.

Beslutet påverkar inte LKAB:s möjlighet att driva verksamheten utifrån det gamla tillståndet.