Huggsexa om var Hybrits demonstrationsanläggning ska ligga

Hybrits piltoanläggning har redan börjat byggas i Luleå. Foto: Hybrit

Det är ännu oklart var demonstrationsanläggningen till projekt Hybrit ska ligga. Hybrit är namnet projekt som SSAB, LKAB och Vattenfall gemensamt driver för att bli först i världen med en världekedja för fossilfritt stål.

Både Gällivare och Luleå utreds som tänkbara alternativ som etableringsort för demonstrationsanläggningen. Båda har sina fördelar och nackdelar.

Enligt tidplanen ska demonstrationsanläggningen stå färdig 2026.

Enligt Åsa Bäcklin, kommunikatör och besökssamordare på Hybrit, hålls just nu parallella samråd med Gällivare och Luleå kommun. Båda vill att demonstrationsanläggningen ska ligga hos dem.  

Samrådsprocesssen ska vara avslutat i september i år.