Kraftigt minskad stålproduktion i Europa

Foto: World Steel Association

Senaste statistiken från World Steel Association visar att stålproduktionen i de 64 länder som rapporterar till organisationen ökade med 0,6 procent i augusti 2020 jämfört med samma period 2019. För Europas del såg det dock mörkt ut.

I Tyskland minskade råstålsproduktionen med 13,4 procent, i Frankrike med 31,2 procent och i Spanien med 32,5 procent. Bara Italien ökade produktionen – med 9,7 procent.

Under jämförelseperioden ökade produktionen i Kina med 8,4 procent. I Indien sjönk den med 4,4 procent och i Japan med 20,6 procent. Sydkoreas stålproduktion minskade med 1,8 procent.

USA stålproduktion föll med 24,4 procent och CIS-länderna (forna Sovjetunionen) redovisade ett tapp på 6,3 procent. I Ukraina krympte stålproduktionen med 5,7 procent i augusti 2020 jämfört med augusti i fjol.

Både Brasilien och Turkiets råstålsproduktion ökade under jämförelseperioden, Turkiets med hela 22,9 procent.