Prognos: höga priser driver upp zinkproduktionen

Zinkgruva i Namibia. Foto: Hp Baumeler/Wikimedia Commons

 Den globala zinkproduktionen i gruvor väntas rampa upp då höga zinkpriser får gruvor som stått stilla att åter gå i produktion och investeringar görs i nya gruvprojekt. Det framgår av en prognos från marknadsundersökningsföretaget Fitch Solutions.

Enligt prognosen kommer zinkproduktion i världen öka med 2,2 procent 2019 till 13,3 miljoner ton och därefter öka med i snitt två procent fram till 2028.

De största zinkproducerande länderna – Kina, Indien, Australien och Peru – väntas samtliga öka produktionen framöver.