Kina stänger 1 000 kolgruvor under 2016

Foto: Robert Vicol

Kina har beslutat att inga nya kolgruvor kommer att få öppna under de kommande tre åren. I stället ska landet göra större satsningar på vindkraft, solenergi och kärnkraft. Det skriver Supermiljöbloggen och hänvisar till den statliga kinesiska nyhetsbyrån XNA.

Kina siktar på att under 2016 stänga omkring 1 000 kolgruvor. Det är ungefär lika många kolgruvor som stängdes under 2015. Landets kolkonsumtion minskade under 2015 med 0,5 procent.

Kina ska göra större satsningar på icke-fossila energislag. Under kommande fem åren så ska 15 miljoner kilowatt från solceller och 20 miljoner kilowatt från vindkraft installeras i landet. Dessutom har flera kärnkraftsprojekt längs landets kust fått grönt ljus.