Överutbud får Cameco att stoppa uranbrytning

Foto: Cameco

Uranbrytningsföretaget Cameco har nyligen avbrutit verksamheten i sin gruva i McArthur River i Kanada och bearbetningsanläggningen Key Lake. Camecos vd Tim Gitzel motiverar i ett pressmeddelande beslutet med ”det fortsatta tillståndet av överutbud på uranmarknaden”.

I och med stängningen försvinner 845 tillfälliga anställningar.

Som världens största uranproducent står Cameco för 17 procent av den globala uranproduktionen. McArthur River/Key Lake i Saskatchewan är tillika världens största gruva för utvinning av höggradigt uran.