Varning för kartellbildning på litiummarknaden

Foto: W. Oelen/Wikimedia Common

Samma sak som hände på oljemarknaden på 1970-talet på oljemarknaden och höll på att inträffa på järnmalmsmarknaden för ungefär 10 år sedan, då BHP Billiton och Rio Tinto planerade att slå sina påsar ihop, kan snart bli verklighet på litiummarknaden. Utan att några protester hörts. Den varningen utfärdas av nyhetsbyrån Bloomberg Opinion, som menar att det finns anledning att vara orolig för att litiummarknaden snart hamnar i händerna hos kinesiska intresset. Liksom redan är fallet för marknaden för många sällsynta jordartsmetaller.

Bloomberg Opinion tycker det är anmärkningsvärt att inga röster höjts mot det oligopol som håller på att ta form på litiummarknaden, i och med Tianqi Litium Corporations förvärv av 24 procent av aktierna i chilenska SQM, en affär på 4,1 miljarder dollar. Ytligt sett verkar litiummarknaden styras av  flera oberoende företag, men finns många kopplingar mellan dominanterna och åtminstone två av vd-arna för två av de största företagen, Ganfeng och Tianqi, sitter samtidigt i beslutsfattande positioner i Kinas nationella folkkongress.