Kubal får bakläxa för förvar av restprodukter

Foto: Henrik Sendelbach/Wikimedia Commons

Kubal, ryska Rusals aluminiumsmältverk utanför Sundsvall, har förvarat restprodukter utomhus utan att täcka över dem. Länsstyrelsen har, enligt Sundsvalls Tidning, flera gånger påpekat för Kubal att det kan utgöra en miljörisk då regn kan föra med sig och sprida tungmetaller. Ändå har ingenting hänt och den 1 juli i år fanns ett lager på cirka 2800 ton, enligt tidningen.

- Jag har påpekat vid flera tillfällen att de måste täcka över det, att det inte får ligga som det gör. Det ska ligga på hård jord och vara övertäckt eller ligga under tak, annars kan regn och fukt göra att tungmetaller lakar ur, säger Gary Malmborg, miljöhandläggare på länsstyrelsen, till Sundsvalls Tidning.

En stor del av restprodukterna, så kallat Skim, ligger vid kajen där metaller som lakas ut kan rinna ner i vattnet. Det kan också bildas ammoniakgas, vilket Kubal själva anmälde hade hänt i mitten av juni i år.

Kubal skyller delvis den uppkomna situationen på sanktionerna mot företagets moderbolag Rusal tidigare i år.

Kubals miljöansvarige har nu i en rapport till länsstyrelsen medgett att restprodukter inte förvarats på ett riktigt sätt, det vill säga under tak, och att de ska börja skickas i Polen och Frankrike i juli. Men det har inte heller skett och nu kommer länsstyrelsen att utfärda ett föreläggande mot industrin, enligt Sundsvalls Tidning.

- Det är inte acceptabelt att det fortsätter så här, säger Gary Malmborg till tidningen.