Järnmalmspriset kan mjuklanda

Foto: Minerals Council of Australia

Järnmalmspriset har sin toppnotering bakom sig i år och kommer att minska under resten av året, men någon priskollaps är inte att vänta. Det konstaterar analysföretaget Fitch Solutions i senaste råvaruprisprognos.

Utbudsproblemen orsakade av försörjningsstörningar som drev upp järnmalmspriset tidigare i år är nu över och den kinesiska efterfrågan kommer tillfälligt mattas av, enligt analysen.

Fitchs analyser tror dock inte på någon priskollaps. De ekonomiska stimulansåtgärderna som den kinesiska regeringen initierat för att stabilisera tillväxten kommer att hålla uppe stålproduktionen under 2019 och 2020, och i och med återupptrappningen av handelskriget med USA kommer efterfrågan på järnmalm.

Under de kommande tre till sex månaderna har Fitch höjt sin järnmalmsprisprognos för 2019 från 80 dollar per ton till 90 per ton ton.